Lakenvelder Koeien | Nova Zembla | Reeuwijk

Voor ons (h)eerlijke Lakenveldervlees kunt u terecht bij Slagerij van Meurs op de Miereakker in Reeuwijk

Over Nova Zembla

Een prachtige stek in ’t Groene Hart

Omdat de wens er altijd al was om samen met het gezin op een boerderij te wonen, hebben we in 2017 de boerderij gekocht aan de Kerkweg 21 in Reeuwijk. Dit voormalige melkveebedrijf bestaat uit meerdere bedrijfsgebouwen en heeft een aparte oprit voor het zware verkeer. Daarmee is dit een perfecte locatie om onze ambitie voor een veelzijdige boerderij verder invulling te geven. Kenmerkend voor dit veenweide gebied is dat de smalle kavels laag gelegen zijn met veel water er om heen waardoor het van grote waarde is als weide- en watervogel natuurgebied.

Waarom de naam Nova Zembla?

Vroeger had elk stuk weiland van een boer een naam. Namen als hooilandstuk, grote bocht, smalle stuk waren makkelijk om alle kleine percelen aan te duiden. Halverwege de Kerkweg lagen ook een paar losse kavels, die dus ten noord-oosten van Reeuwijk-Dorp lagen. Vanwege deze ligging werd dit stuk land Nova Zembla genoemd, net als het echte Nova Zembla (wat nieuw land betekent in het Russisch) dat door Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck in 1596 is ontdekt en waarop deze ontdekkingsreizigers de ijzige winter overleefd hebben.

1596-Nova-Zembla

Water en weidepracht

De polders rondom Reeuwijk-Dorp liggen midden in het Groen Hart. Het veenweide landschap in combinatie met het vele water maakt dit gebied uniek qua landschap en natuur. Vele water- en weide vogels hebben hier een perfecte broed- en fourageeromgeving.

Vanuit het stedelijke gebied om ons heen is dit buitengebied van grote waarde mbt recreatie en ontspanning.

Vanuit Nova Zembla passen de activiteiten perfect in dit gebiedsperspectief. Zo zijn de lakenvelderkoeien bij uitstek geschikt voor de extensieve begrazing van de natuurlanden om ons heen. Ook het gras dat afkomstig is van de weilanden met natuurcontracten (zoals bijvoorbeeld uitgestelde maaidatum) zijn zeer geschikt als voer voor de lakenvelders.
Door het toepassen van een strostal is er sprake van ruige mest die als bemesting een positief effect heeft op het weidevogelgebied.

Op de weilanden die we in eigen beheer hebben zijn vergaande natuurcontracten afgesloten zoals uitgestelde maaidatum, extensief beweiden, slootkantbeheer, kruidenrijk grasland en vernatten van de percelen.